Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Preventivní programy pro SŠ a SOU + špatná zkušenost

V krátkosti Vás seznámím s další úrovní preventivních programů a témat, které realizuji na různých typech ZŠ a SŠ ve formě cílené primární prevence, kde jednotlivé programy jsou rozdělen do následujících problematik:

-         I.  roč.  problematika: „Listina základních práv a svobod“                               (v trvání 45´)

-         II. roč. problematika: „Sociálně patologické (nežádoucí) jevy“                   (v trvání 45´)

-         III.roč. problematika: „Kriminalita dětí a mladistvých“                                   (v trvání 45´)

-         IV.roč. problematika: „Právní vědomí II.“                                                                   (v trvání 45´)

Délka trvání shora uvedených témat se mnohdy upravuje dle přání jednotlivých škol na dvě výukové hodiny tj. 90´.

  

     Minule jsem slíbil, že Vás seznámím i se špatnou zkušeností a nesprávným postupem školy v řešení zjištěného problému. V tomto případě se jednalo o šikanu, kterou kolegyně zjistila v samotném průběhu preventivní přednášky (besedy) právě k šikaně v 6. tř. ZŠ. A to způsobem, že o ní věděli všichni žáci oné třídy a dotyčná oběť šikany se rozbrečela.

     Postup z naší strany byl jako ve všech případech. Informovali jsme výchovného poradce školy, metodika prevence a poté i ředitelku a vedení školy. Zároveň bylo z naší strany poukázáno na nedostatečný dozor ve škole a k samotnému přístupu k nám při vstupu do školy, kde se nás nikdo neujal!  Tam, kdybych z atria školy odnesl barevnou TV, tak by si toho asi nikdo nevšiml.

     Po skončení přednášek jsme měli ke zjištěnému problému u pí ředitelky prac. sezení, kde jsem si myslel, že vše bude konstruktivně a správně (dle příslušné metodiky, týkající se šikany ) řešeno, ale opak byl pravdou. Ředitelka řekla, že o tomto problému ví, a že jej údajně již řešila, a že je ve stálém kontaktu s matkou oběti, že tento problém si prý údajně oběť vymýšlí (toto bylo prý řečeno mámou oběti), že se jedná o vzájemné jednání více žáků, že jde o jednorázové chování a nejde v pravém slova smyslu o šikanu a tudíž je vše v pořádku. Vrcholem toho všeho bylo to, že o tomto problému ani neuvědomila OSPOD. Vrcholem všeho bylo jednání pí. ředitelky, která si nechala zavolat oba aktéry k podání vysvětlení a dokonce došlo i k přímé konfrontaci agresora s obětí. Což je dle metodiky a hlavně jakéhokoliv lidského a pedagogického hlediska nepřípustné. Šetření, ve zjišťování pravdy jakéhokoliv případu v tomto věku, klade na pedagogy velké, praktické a pedagogické zkušenosti a lidský takt. Dokonce nám bylo vytknuto pí. ředitelkou, že žáci mají o přestávkách záměrně větší volnost, neboť se jedná o žáky vesměs s poruchami učení a s diagnózou dys… , hyper… apod.. a proto mají na chodbách ty hrací stoly, fotbaly, kulečníky, stoly na stol. tenis apod.. Doporučení pí. ředitelce o tom, jak se mají k takovým dětem skutečně věnovat o přestávkách, čím je mají vyplňovat apod. bylo naprosto zbytečné a asi bychom se pohádali. A také pí. ředitelka potřebovala ukázat, že ona je tady ta hlavní. A to ještě, když si uvědomuji, že tyto prostory školy byly od sebe odděleny prosklenými dveřmi (lítačkami), tak mě polil studený pot. Zároveň jsem byl moc zvědavý, jak žáky po takové přestávce učitelky zklidňují, aby se mohli vůbec učit.! Celá pravda o tomto přístupu byla odhalena bohužel až při odchodu ze školy, kdy kolega, neboť je kuřák, šel za roh budovy si zakouřit a tam se setkal s převážnou částí učitelek. Zde jsem si opět bohužel uvědomoval, jak poklesl pedagogický a lidský přístup ve školách, a že jen mohu doufat v lepší časy.

     Pokud máte i vy nějaké zkušenosti, jakékoliv, tak je napište a zapojte se do našeho fóra „prevence“. Jinak ve „WIKI“ – učitelský lexikon, najdete pár řádek o problematice „Prevence kriminality“. Dále pro Vás chystám další témata, jako např. o „Kyberšikaně“.

Vždyť prevence se musí vyplatit!  Tak zase příště a pište!


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.