Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Představení preventivních aktivit městské policie hl. m. Prahy

     Minule jsem sliboval, že Vás v krátkosti seznámím s preventivními programy a tématy, které realizuji na různých typech ZŠ a SŠ ve formě cílené primární prevence pro jednotlivé věkové kategorie. Celý systém preventivních aktivit je zastřešen MP hl. m. Prahy, útvarem prevence kriminality, „Skupinou sociálně patologických jevů“ (dále jen SPJ).     První část celého programu je rozdělena do následujících problematik:

-         5. tř. problematika: „Drogy  I.“ (v trvání 45´),

-         6. tř. problematika: „Šikana a případná trestně právní odpovědnost“ (v trvání 45´),

-         7. tř. problematika: „Kriminalita dětí a mladistvých“ (v trvání 45´),

-         8. tř. problematika: „Drogy II.“ (v trvání 45´),

-         9. tř. problematika: „Právní vědomí I.“, touto problematikou završujeme první část cílené primární prevence (v trvání 9O´).

     O druhé části jednotlivých preventivních aktivit Vás seznámím zase příště. Navazují na první část a jsou realizovány na SŠ, SOU a dalších typech středních škol.

     Také jsem Vám slíbil, že Vás budu seznamovat s jednotlivými případy a problémy, se kterými se setkáváme v rámci realizace primární prevence na školách a to jak se správně řešenými, tak bohužel i s těmi nesprávně řešenými nebo dokonce i s těmi neřešenými, přehlíženými.

     S tím správným a energickým řešením jsem se setkal před čtrnácti dny na jedné nejmenované ZŠ, kde v průběhu přednášky lektor zjistil, že ve třídě mají dealera drog, že jej žáci znají apod.

     V této souvislosti upozorňuji, že veškeré zjištěné problémy či protiprávní jednání žáků jsou okamžitě po ukončení přednášky předávány a konzultovány s třídním učitelem, výchovným poradcem, a dále i s vedením školy.

     V tomto případě nás ředitel školy seznámil s celým případem a dále sdělil, že celý případ již řeší PČR. Celý případ se řeší za účasti rodičů, pracovníků OSPODu, psychologa a výchovného poradce ZŠ a v tomto případě i s pracovníky PČR.

     Upozorňuji, že výslechy se realizují ve zvláštním režimu vzhledem k věku mladistvého/ých pachatele/ů  (forma neodkladného a neopakovatelného úkonu), aby nebyl narušen přirozený psychický vývoj dítěte (viz.  zákon č. 218/2003 Sb.,o soudnictví ve věcech mládeže).

     Pro nás byla další činnost velmi jednodůchá. Vypracovali jsme úřední záznam o zjištěné události. Jedna kopie je součástí spisového materiálu PČR k danému případu a další kopie je součástí našeho interního hodnocení příslušné školy, kde byla preventivní aktivita realizována.

Už nebudu psát dál, abych si pro Vás zase něco nechal napříště. Takže zase někdy nashledanou.


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.