Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Preventivní programy pro SŠ a SOU + špatná zkušenost

V krátkosti Vás seznámím s další úrovní preventivních programů a témat, které realizuji na různých typech ZŠ a SŠ ve formě cílené primární prevence, kde jednotlivé programy jsou rozdělen do následujících problematik: Celý příspěvek »


Představení preventivních aktivit městské policie hl. m. Prahy

     Minule jsem sliboval, že Vás v krátkosti seznámím s preventivními programy a tématy, které realizuji na různých typech ZŠ a SŠ ve formě cílené primární prevence pro jednotlivé věkové kategorie. Celý systém preventivních aktivit je zastřešen MP hl. m. Prahy, útvarem prevence kriminality, „Skupinou sociálně patologických jevů“ (dále jen SPJ).     Celý příspěvek »


Rád bych se vám úvodem představil

Přicházím mezi vás na portál, abych pomohl tam, kde to dovedu – v primární prevenci ve školách, i v řešení nepříjemných  situací. Celý příspěvek »